شركت تكنوپان كو با مسئولیت محدود در سال 1350 در تهران تأسیس شده و فعالیت خود را به عنوان یك شركت بازرگانی در زمینه صادرات و واردات انواع كالاهای تجاری به خصوص صنعتی و شیمیائی همچنین صادرات مواد غذائی متمركز نمود. 

این شركت از ابتدا با فروش لوازم كنترل گاز از كشورهای اروپای غربی مخصوصاً ایتالیا كار خود را شروع و در سالهای بعد نیز عمده ترین فعالیت خود را در زمینه واردات همان اقلام تمركز داد.

از موارد قابل ذكر می توان از اخذ نمایندگی شرکتهای زیر یاد کرد:


 SIRAL SPA GAS VALVES AND CONTROLS / ITALY 

 IMRE SPA GAS VALVES AND CONTROLS / ITALY - 

 NOVA COMET GAS VALVES AND CONTROLS / ITALY 


مجموع فعالیت شركت در این رشته به حدی بود كه بخش اعظم كنترل های گاز مورد نیاز كارخانجات وكارگاههای اجاق گاز سازی را تامین می كرد.