بدلیل سوابق كاری و تجربه آقای سعید غفارزاده در مواد شیمیائی كه طی16 سال كار مدیریتی در بخش های مختلف شركت -Bayer آلمان، مخصوصاً در قسمت مواد اولیه لعاب روی فلز، بدست آورده بود، در سال 1354 با دریافت نمایندگی فروش فرِیت های لعاب (مواد اولیه لعابكاری روی فلز)‌ از شركت ESCOL Products LTD. – خیلی زود توانست با وجود رقبای قدرتمندی مانند Bayer (آلمان) و نفوذ شعبه هلند شرکت Ferro آمریکا، حدود 60% بازار را بدست بگیرد.

همچنین این شرکت در صنعت لعاب علاوه بر فروش مواد اولیه، به اکثر كارخانجاتی كه لعابكاری داشته اند،‌ با برگزاری دوره های تعلیم و تربیت تکنیسین های این كارخانجات لعابكاری، چه در محل و چه با فرستادنشان به اروپا، در ارتقاء سطح آموزش و بالا بردن كیفیت لعابكاری کشور سهم بسزائی را ایفا نمود.