بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این شرکت در سال 1360 به فكر ایجاد واحد های تولیدی افتاد و در همان سال شركت "پارس لعاب با مسئولیت محدود" را تأسیس و تولید فریت های لعاب را كه از انگلستان وارد می نمود در شهرك صنعتی البرزِ قزوین آغاز نمود. اما پس سالها فعالیت موفق، با حضور رقبای بسیار و بدلیل عدم صرفه اقتصادی، فعالیت این واحد تولیدی متوقف گردید.