شرکت تکنوپان کو با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات خود با بهره برداری از واحد تحقیق و توسعه همواره اقدام به انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی تخصصی می نماید که نتایج آن در قالب مقالات علمی به چاپ رسیده است. این شرکت در کنار اجرای مطالعات اختصاصی داخلی در واحد تحقیق و توسعه خود، طرح های مشترکی را نیز با موسسات و سازمان های دیگر به اجرا گذاشته است. 

جهت استفاده محققین محترم و دانشجویان عزیر، چکیده تحقیقات به شرح طبقه بندی زیر در دسترس می باشد:

تحقیقات اختصاصی شركت تكنوپان كو

تحقیقات با مشاركت مؤسسات مختلف