بخش فروش:
در این بخش مدیر فروش ،در سالهای اخیر اقدام به ارتباط مستقیم با نماینده و مشتریان به منظور رصد بازار بهبود دهنده های کشور در هر منطقه ، بازرسی کیفی کالای رسیده به مشتری ، برگزاری جلسات با نمایندگان اتحادیه های نان ، شناسایی نقاط ضعف بازار و پوشش دهی در جهت رفع نقاط ضعف ، برگزاری همایشها بنا به خواست نماینده در راستای معرفی محصول در بازارهای جدید ، ایجاد ارتباطی تنگاتنگ بین کارشناس فنی با مشتریان اقدام مینماید.

بخش CRM:
در سالهای اخیر شرکت تکنوپانکو با عمل به شعار مشتری مداری که همیشه سرلوحه فعالیت این شرکت بوده است اقدام به راه اندازی بخش CRM جهت رسیدگی به مطالبات نمایندگان و مشتریان و پیگیری سلامت بار از مرحله تولید تا مصرف در سراسر کشور مینماید.

بخش خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی:
در این بخش شرکت تکنوپانکو با اعزام کارشناس فنی به منظور پشتیبانی فنی نمایندگان و مشتریان در سراسر کشور ، آموزش نانوایان با ارائه جزوه علمی با قابلیت کاربردی جهت افزایش دانش نانوایی میپردازند همچنین کارشناسان مجرب فنی شرکت تکنوپانکو آماده ارائه مشاوره به واحدهای صنفی و صنعتی فعال در حوزه نان میباشند.

بخش تحقیق و توسعه:
در بخش تحقیق و توسعه این شرکت با همکاری پرسنل مجرب تولید در جهت رفاه مشتریان گرامی و تکمیل سبد کالای اکسیر ، مطالعات وسیعی در جهت ارتقای کیفیت بهبود دهنده های اکسیر ، نوآوری محصولات جدید متناسب با نیاز بازار ، به وسیله متدهای دقیق آزمایشگاهی و تجهیزات روز دنیا ، انجام میشود.