تولید نان با کیفیت مستلزم توجه به موارد متعددی از جمله استفاده از مواد اولیه سالم و متناسب با کیفیت آردهای ایران ، روش تولید صحیح و علمی ، بادر نظر گرفتن دارا بودن قابلیت اجرایی متناسب با صنعت و تجهیزات پخت نانوایی میباشد. از جمله مواد اولیه مورد استفاده در فرآوری نان میتوان به بهبود دهنده های آنزیمی که سهم عمده ای در ارتقای کیفیت نان، کاهش ضایعات نانهای سنتی با ضایعاتی برابر با حدوداً 30 درصد و حجیم و نیمه حجیم باضایعاتی برابر با 2 درصد، افزایش حجم، تاخیر بیاتی ، بهبود طعم و عطر نان، نرمی و انسجام بافت داخلی نان ایفا میکند.

شرکت تکنوپانکو از سال 1391 در راستای بهبود کیفیت نان کشور شروع به واردات و تولید بهبود دهنده های آنزیمی نان از کشورهای مطرح اروپای و صاحب نام در صنعت فراورده های نانوایی نموده است.بهبود دهنده های آنزیمی نان اکسیر با شناخت کامل از وضعیت آردهای بسیار متنوع ایران با تجهیزات مدرن در کارخانه سازنده اروپایی تهیه و تولید شده و به کارخانه شرکت تکنوپانکو واقع در شهرک صنعتی توس مشهد فرستاده میشوند.