ايران به دليل دارا بودن آب و هوايي مساعد و متنوع، محل مناسبي براي كشت بسياري از محصولات زراعي از جمله زعفران با بالاترين درجه كيفيت مي باشد. با وجود اینکه در سالهای اخیر سطح زیر کشت زعفران در کشور به 20 استان گسترده شده است، اما باز هم استانهای خراسان رضوی و جنوبی با داشتن بالاترين سطح مزارع زیر كشت زعفران (با آمار تولید90% زعفران) رتبه اول را در میان ساير استانهاي كشور دارا مي باشند.

برآورد می شود مجموعاً حدود 80 هزار هكتار زمین زیر کشت این محصول، ساليانه بیش از 200 تن زعفران (يعني حدود 90% توليد) را به دست می دهد.


ارقام همه به تن