کارخانه شرکت تکنوپان کو سهامی خاص واقع در شهرک صنعتی طوس


در سال 1376 این شرکت، در پی دریافت مجوز استاندارد تشویقی برای صادرات زعفران، اقدام به تاسیس یک واحد تولیدی تخصصی برای بخشهای فرآوری، بسته بندی و آزمایشگاهی خود نمود و آن را به آخرین تجهیزات آزمایشگاهی از جمله HPLC مجهز كرد كه كلیه آزمایشات فیزیكوشیمیایی و میكروبی زعفران را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 2/3632 و استانداردهای ایران به شماره 1-259 و 2-259 استاندارد میكروبی زعفران به شماره 5689 انجام می دهد.اولین آزمایشگاه تخصصی زعفران شرکت تکنوپان در سال 1376آزمایشگاه کارخانه شرکت تکنوپان کو سهامی خاص


همچنین در پی فعالیتهای شركت در مشهد این شركت موفق به اخذ گواهینامه ISO9000-2000 جهت سیستم مدیریت كیفیت و همچنین گواهینامه تحقیق و توسعه از اداره كل صنایع استان خراسان رضوی و گواهینامه آزمایشگاه همكار (آكردیته) از اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی گردیده است.